INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

wysokinski dyplom

SKN Sympatyków Zwierząt wzięło udział 25-26.04 2024 w XXVIII w Międzynarodowej Konferencji SKN Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Nasze koło reprezentowali studenci Instytutu Zootechniki i Rybactwa, którzy wzięli czynny udział w konferencji oraz przygotowali prace naukowe, które zostaną opublikowane w punktowanej monografii pokonferencyjnej.

inż. Barbara Rytel (Prezes Koła) z wystąpieniem: „Terapia pijawkowa. Praktyka Pracowni Sensoryki i Rehabilitacji Zwierząt UwS”.

inż. Julia Chomko (V-ce Prezes Koła) z wystąpieniem: „Przodkowie i cechy pokrojowe koni małopolskich”.

oraz Pan Daniel Wysokiński z wystąpieniem: „Wielbłądzie ranczo”. To wystąpienie zostało docenione przez Komisję Konkursową Konferencji, w Sesji Referatowej Sekcji Hodowli Zwierząt – przyznając Panu Danielowi Wysokińskiemu III miejsce !!!!

4webinar

Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt w dniu 07.05.2024 roku zorganizowało spotkanie referatowo-dyskusyjne poświęcone pasjom studentów działających w Kole Naukowym. Spotkanie poprzedzone było uroczystym, międzynarodowym wykładem wspaniałego gościa i mentora Profesora Wizytującego prof. dr Paulius Matusevicius reprezentującego Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania, który przybliżył zagadnienia związane z Faculty of Animal Science, a naszym słuchaczom najbliższe sercu, były informacje związane z realiami funkcjonowania Veterinary Academy. Po wystąpieniu prof. dr Paulius Matusevicius głos zabrały Prelegentki reprezentujące SKN Sympatyków Zwierząt UwS:

Zofia Rudnicka - I rok studiów inżynierskich, kierunek Zoopsychologia z animaloterapią

Biorąc labradora …

Monika Wasilewska  - I rok studiów inżynierskich, kierunek Zoopsychologia z animaloterapią

O socjalizacji i dobrostanie kotów