INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

IMG 5008

Studenci II roku zootechniki studia stacjonarne I stopnia wraz z prowadzącą zajęcia dr hab. inż. Elżbietą  Bombik, prof. uczelni w ramach przedmiotu „Gospodarka łowiecka” w dniu 7 czerwca 2023 r. byli na ćwiczeniach w obwodzie łowieckim w Balach koło Mokobód. Ćwiczenia uświetnili przedstawiciele okręgu siedleckiego Polskiego Związku Łowieckiego: Andrzej Styrczula, Ryszard Czwarnóg, Michał Budzyński, Tomasz Wróblewski. Na zajęciach studenci poszerzyli swoją wiedzę z łowiectwa z zakresu struktury PZŁ, prawa łowieckiego, biologii zwierzyny płowej, polowań, broni łowieckiej i przyrządów optycznych. Panowie myśliwi ugościli studentów bogatym poczęstunkiem oraz zachęcili do zaangażowania się w działalność propagującą łowiectwo.

IMG 4945

Studenci III roku zootechniki studia stacjonarne I stopnia wraz z prowadzącą zajęcia dr hab. Elżbietą Bombik - prof. uczelni w dniu, 1 czerwca 2023 r. w ramach przedmiotu „Chów i hodowla fermowa jeleniowatych” byli na ćwiczeniach w ekologicznej fermie jeleniowatych „Cervus” w Kolonii Wiśniew. Właściciel hodowli Pan Marek Sławiński, jak zwykle bardzo serdecznie przywitał studentów. Opowiedział o początkach swojej działalności, urządzaniu fermy, kierunku produkcji i obecnej sytuacji prawnej w tego rodzaju hodowlach. Studenci mieli również możliwość przyjrzenia się z bliska amatorskiej hodowli różnych gatunków drobiu i owiec.

Panu Markowi serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wielką życzliwość.

1

01.06.2023 Reprezentanci SKN Sympatyków Zwierząt IZIR wraz z opiekunami - na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie oraz Zespołu Oświatowego w Pruszynie wsparli organizację „Dnia Dziecka”.