INSTYTUT ZOOTECHNIKI I RYBACTWA

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

W dniu 15.04.2021 roku studentki kierunku Zoopsychologia z Animaloterapią i jednocześnie Członkinie Studenckiego koła Naukowego Sympatyków Zwierząt: Klaudia Roman, Angelika Pawlak i Aleksandra Krynicka uczestniczyły w Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanych pod hasłem: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  w celu  prezentacji aktywności badawczej w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiany poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

  • Pani Klaudia Roman zdobyła II miejsce za pracę pt. „Zachowanie kotów przed i w trakcie pandemii COVID19”.
  • Pani Angelika Pawlak wraz z Panem Michałem Budniewskim zdobyli wyróżnienie za pracę pt.”Pies w służbie celnej”.
  • Pani Angelika Ratajczak i Pani Aleksandra Krynicka przygotowały pracę pt. „Analiza przyczyn schorzeń morzyskowych koni czystej krwi arabskiej”.

Serdecznie gratulujemy udziału oraz zdobytego uznania w oczach Komisji Konferencyjnej!

Studenckie Koło Naukowe Sympatyków Zwierząt organizuje konkurs plastyczny pt. "Wiosna z pazurem!". Tym razem zamiast aparatu chwytamy pędzel, węgiel, kredki lub jakikolwiek inny przyrząd do rysowania lub pisania. Na pracy należy przedstawić relacje między ludźmi a zwierzętami. Konkurs związany jest z wiosną, więc wiosenny klimat w trakcie pracy jest wręcz wymagany! :)

W Konkursie mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie.
Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Więcej informacji nt. Konkursu, Regulamin oraz Zgoda na udział dziecka dostępne są na:


https://www.facebook.com/SKNSZ.UPH/posts/232210892013126

Studentki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Członkinie studenckiego koła Naukowego Sympatyków Zwierząt Panie: Katarzyna Cuper, Karolina Górska, Julia Laskus, Zuzanna Kurowska oraz Anita Nestoruk wzięły udział w interdyscyplinarnej XXX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. Centrum Nauki i Kultury UJK.  

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego.

  • Pani Katarzyna Cuper przedstawiła pracę „Wpływ wieku konia na skuteczność treningu kliperowego”.
  • Pani Karolina Górska oraz Julia Laskus zaprezentowały pracę „analiza okrywy włosowej szczeniąt rasy dog kanaryjski”.
  • Pani Zuzanna Kurowska oraz Anita Nestoruk przedstawiły pracę „Zawartość metali ciężkich w sierści psów”.